Теби која ћеш доћи

Зачета си много пре те зоре
Кад сам те
Загледана у небо
Као у своје срце
Прошапутала

Долазиш празних руку
Да попуниш моје
Овоземаљском наградом
Снагом која размиче облаке

Долазиш у недељно јутро
Док над храмом
Пролеће јато рода

… из књиге Словослагач