Neme reči

Zažubori Pećka Bistrica
Manastirske crkve okrečene u crveno
Sedam vekova star hlad šam-duda čuva tajne
Zamiriše grad u kojem nikad bila nisam

U mojoj duši rečima je tesno
Izlivaju se u stihove stidljive i neme
Neukroćena munja u dubini mog oka
Pogled što zna tajne s druge strane života

… objavljeno u Kreativnom magazinu